Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Podstawą jego działania jest przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.